Hot News
Home » செய்திகள் » “தேர்தல் தினத்தை 8ஆம் திகதி தீர்மானிக்கலாம்”

“தேர்தல் தினத்தை 8ஆம் திகதி தீர்மானிக்கலாம்”

தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள், இம்மாதம் 8ஆம் திகதி கலந்துரையாடிய பின்னர், தேர்தலுக்கான திகதியை தீர்மானிக்கலாமென, தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார்.