இன்று (19-01-2021) முதல் இணையதளம் புதுப்பிக்கும் பணி மேற்கொள்வதால், இரண்டு நாட்கள் இணைய தளம் செயல்படாது என்பதனை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.
நன்றி,
தகவல் தொழில்நுட்பப்பிரிவு, ரெலோ


* Notice *
We would like to inform you that the website will not be operational for two days as the website gets new design changes.
Thanks,
Information Technology Division, TELO