ரெலோ மாகாண சபை உறுப்பினர்கள்

இலங்கை அரசு மாகாண சபை தேர்தலை நடாத்தாமல் இழுத்தடிப்பு செய்து வருகிறது, தேர்தலில் பின்னர் உறுப்பினர்கள் விபரம் வெளியிடப்படும்.

SELVAM
ADAIKALANATHAN

TELO President & MP for Vanni

SELVAM
ADAIKALANATHAN

TELO President & MP for Vanni

This post is also available in: English