இலங்கையில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களுடன் அரசியல் சீர்திருத்தங்களை முன்னெடுக்கவேண்டியது அவசியம் என USAID நிர்வாகி...

பொருளாதார சீர்திருத்தங்களுடன் அரசியல் சீர்திருத்தங்களும் அவசியம் – சமந்தா பவர்

Follow Us

MAKE A DONATION

paypal

To pay direct to TELO bank account please

Click Here

Latest Video

பாரத பிரதமர் மோடியுடனான சந்திப்பை தமிழ் அரசுக் கட்சியினர் தட்டிக் கழித்து வந்துள்ளனர் - சபா.குகதாஸ்

Archives

Past Archives

Gallery

This post is also available in: English