”சர்வகட்சி அரசாங்கத்தில் இணைவதாக நான் எங்கேயும் கூறவில்லை”

சர்வகட்சி அரசாங்கத்துடன் நான் இணைந்து கொள்வதாக வெளியான செய்திகள் தவறானது என முன்னாள் அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடி, அரசியல் நெருக்கடியாக உருவாகியுள்ள இத்தருணத்தில், இந்த இடைவெளியைக் கடப்பதற்கு அனைத்துக் கட்சி அரசாங்கத்தை ஸ்தாபிப்பதே சரியான பதில் என்றே தான் கூறியிருந்தாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அனைத்துக் கட்சிகளின் ஒருமித்த கருத்துடன் குறைந்தபட்ச பொது தேசிய வேலைத்திட்டத்தை அனைத்துக் கட்சி அரசாங்கம் செயல்படுத்த வேண்டும். எங்களின் ஆலோசனைகளை கருத்தில் கொண்டு எதிர்காலத்தில் தயாரிக்கப்படும் ‘குறைந்தபட்ச பொது தேசிய வேலைத்திட்டம் குறித்து நாங்கள் கண்காணிப்போம் எனவும் வீரவன்ச தெரிவித்துள்ளர்.

அதனை நடைமுறைப்படுத்த அனைத்துக் கட்சி அரசாங்கத்துடன் இணைந்தால் அதனை வெளிப்படையாக மக்களுக்கு தெரிவிப்போம் என்பதையும் குறிப்பிட விரும்புகின்றோம் என அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு விமல் வீரவன்ச தெரிவித்துள்ளார்.